שאלות נפוצות

דיווח על שעות עבודה נמצא בעמוד דיווח.

בכל כניסה ראשונה בכל יום, יש ללחוץ על הכפתור הירוק, המבצע רישום של כניסה ליום עבודה.

לאחר מכן ניתן למלא את שעות העבודה לפי משימות.

"משעה" נבחר בצורה אוטומטית על פי השעה בה הסתיימה המשימה הקודמת (המשימה הראשונה בכל יום מוגדרת בכניסה).

ב-"עד לשעה" ניתן לבחור את שעת סיום המשימה.

הערה: לא ניתן לבחור שעת סיום מאוחרת משעת כתיבת המשימה.

כמו כן ניתן לבחור לקוח ו-משימה רלוונטיים.

הערות יצורפו לכל משימה שנרשמה וניתן יהיה לצפות בהן בכל עת.

לאחר מילוי הפרטים יש ללחות על כפתור הוספה.

ניתן לצפות ולערוך את המשימות שבוצעו לאותו היום במסך דיווח.

בתחתית המסך מופיעה טבלה ובה הפעילות שבוצעה לאורך היום.

ניתן ללחוץ על כפתור "מצב עריכה" ולערוך את המשימות שבוצעו.

הערות:

- שעת ההתחלה המוקדמת ביותר הינה שעת הכניסה לתוכנה באותו היום

- שעת הסיום המאוחרת ביותר הינה השעה בה מתבצעת העריכה

בסיום העריכה יש ללחוץ על "שמירה"

ניתן לבטל את העריכה שבוצעה על ידי לחיצה על לחצן "בטל עריכה".

בתפריט העליון תחת קטגוריית "ניהול" יש ללחוץ על "הפקת דוחות".

במסך שעלה, ניתן להפיק מספר דוחות שונים.

הדוח הראשון, דוח שעות לשכר. ניתן לבחור אילו עובדים יכללו בדוח, ואילו תאריכים הוא יכלול.

הערה: העובדים שנמצאים ברשימה הינם עובדים המוגדרים פעילים בלבד. ניתן לשנות את פעילות העובדים במסך הגדרות עסק תחת קטגוריית עובדים.

לסיום ניתן להפיק שני סוגי דוחות, דוח מפורט, המכיל פירוט מלאה של התקופה הנבחרת, ו-דוח סיכום, המכיל שורות סיכום בלבד לתקופה הנבחרת.

­­­בעמוד "הגדרות עסק" ניתן למצוא מספר אפשרויות.

תחת פרטים כללים ניתן להגדיר את שם העסק. ותחת דרכי יצירת קשר ניתן להגדיר פרטים הכרחיים ליצירת קשר עם העסק.

הערה: שדות שלידם מסומנת כוכבית אדומה הינם שדות חובה.

לסיום יש ללחוץ על עדכן בכדי שהשינויים ישמרו.

בעמוד "הגדרות עסק", תחת קטגוריית "עובדים".

ניתן להוסיף עובדים חדשים על ידי בחירת "חדש..." או לעדכן פרטי עובדים קיימים על ידי בחירתם ברשימה.

יש למלא את הפרטים הרלוונטיים לעובד.

הערה: שדות שלידם מסומנת כוכבית אדומה הינם שדות חובה.

כמו כן, יש למלא את שעות התקן של העובד. ניתן למלא שעות תקן שונות לכל עובד בנפרד. שעות התקן המוגדרות כברירית מחדל הן אלו הנקבעות במסך הנוכחי, הגדרות עסק, תחת קטגוריית שעות תקן כלליות לעסק.

לסיום יש ללחוץ על עדכן בכדי שהשינויים ישמרו, בין אם נבחר להוסיף עובד חדש או בין אם לעדכן פרטי עובד קיים.

בעמוד "הגדרות עסק", תחת קטגוריית "שעות תקן כלליות לעסק".

השעות שיבחרו יהוו ברירת מחדל לעובד חדש בעסק.

ניתן כמובן לשנות את שעות התקן הכלליות לעובד בקטגוריית עובדים.

ניתן להוסיף ולערוך לקוחות בעמוד "הגדרות עסק", תחת קטגוריית "לקוחות".

ניתן לבחור בהוספת לקוח חדש בבחירת "חדש..." או לעדכן לקוח קיים על ידי בחירה מהרשימה.

יש למלא את פרטי הלקוח, כאשר שדות לידם כוכבית אדומה הינם שדות חובה.

לסיום יש ללחוץ על עדכן בכדי שהשינויים ישמרו.

ניתן להוסיף ולערוך משימות בעמוד "הגדרות עסק", תחת קטגוריית "משימות".

ניתן להוסיף משימה חדשה על ידי בחירה של "חדש..." ומתן שם למשימה.

ניתן לערוך משימה קיימת על ידי בחירתה מהרשימה.

לאחר מכן יש לבחור האם לשנות את המשימה מעתה והלאה או לשנות את המשימה בדיעבד.

שינוי מעתה והלאה משמעו שבדיווחי עובדים שביצעו את המשימה שנבחרה, לא ישתנה שם המשימה, אלא ישמר השם הקודם.

שינוי בדיעבד משמעו שדיווחי עובדים הכוללים את המשימה שנבחרה ישנו את שמם גם כן לשם העדכני של המשימה.

בתפריט העליון תחת קטגוריית "ניהול" יש ללחוץ על "הפקת דוחות".

שני הדוחות האחרונים בעמוד, דוח שעות לפי חיתוכים, לוג פעולות עובדים, מופקים לקובץ אקסל המאשר עבודה נוחה עם המידע.

יש לבחור את הפרמטרים הרצויים ולאחר מכן ללחוץ הפק דוח.