בחירת סוג דיווח

ברוכים הבאים ל-Checlock. לפני שתוכלו לערוך את פרטי העסק ולהתחיל בעבודה, יש לבחור תחילה את אופן הדיווחים בחברה. מערכת Checlock מאפשרת שתי גישות לדיווח שעות, דיווחי כניסה ויציאה בלבד, ודיווחים מפורטים.

שיטה א': דיווח כניסה ויציאה בלבד


בדיווח כניסה ויציאה בלבד, העובד נכנס למערכת, ולוחץ על כפתור אחד בכל פעם, כניסה ויציאה בלבד. ניתן לדווח כניסה ויציאה יותר מפעם אחת ביום. במידה ויש מרווחים בין כל רצף זמן של עבודה, המערכת ממלאת באופן אוטומטי הפסקה פרטית על מנת להשלים את רצף היום, מהכניסה הראשונה ועד ליציאה האחרונה. דיווח מסוג זה מתואר בתצלום המסך הבא:שיטה ב': דיווחים מפורטים


דיווחים מפורטים כוללים את שעת התחלת הדיווח, שעת הסיום, המשימה והלקוח הרלוונטיים למשימה, כמתואר בתצלום המצורף:

שינוי ברירת המחדל

ניתן בכל עת לשנות את ברירת המחדל של סוג הדיווח. כמו כן ניתן להגדיר לכל עובד בנפרד איזה סוג דיווח הוא ידווח. כל זה במסך הגדרות עסק.

בחירה בסוג הדיווח

אנא בחר את סוג דיווח ברירת המחדל לחברה. שים לב שניתן בהמשך לשנות את ברירת המחדל, ואף לבחור לכל עובד בנפרד את סוג הדיווח שלו (מפורט, או כניסה ויציאה בלבד)