הפקת דוחות

מומלץ לבצע סקירה מהירה ולטפל בבקשות שהתקבלו טרם הפקת הדוחות


דוח שעות לשכר


דוח שעות לפי חיתוכים
לוג פעולות עובדים